Teknologi Maklumat & Kehidupan Insan

Kursus ini membincangkan adab pengendalian maklumat, isu-isu yang berkaitan dengan teknologi komputer dan teknologi maklumat. Penggunaan komputer peribadi dengan memberi pendedahan kepada perkakasan dan perisian komputer. Membincangkan mengenai internet, telekomunikasi serta pencarian maklumat melalui web. Membentuk pelajar yang beradab dalam pengendalian dan pengurusan maklumat.

Nota/Slide: bit.ly/nbwu1072


Rangka Kursus


Topik 1 Islam dan Teknologi Maklumat


Topik 2 Sejarah Ilmu Pengetahuan


Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT


Topik 4 Teknologi Maklumat: Software, Hardware & Heartware


Tugasan MAKMAL

Latihan MSWord: Heading, Table of Content, Bibliography

Tips MS PowerPoint

No comments:

Post a Comment

Popular Posts